Opportunities

Ondernemerschap kenmerkt zich door kansen zien, creëren en realiseren.

Denk aan marktkansen, innovaties, internationalisering, herfinancieringen of overnames. Maar ook doorstarts, reorganisaties, spin-offs of produktsanering.

In veel gevallen projecten die buiten de reguliere bedrijfsactiviteiten moeten plaatsvinden. Projecten waarvoor het topmanagement veel tijd zou moeten vrijmaken en waarbij zij over specifieke kennis moet beschikken.

Dan wordt het vaak een strijd tussen tijd en prioriteit. Hierdoor blijven kansen liggen. Kansen die 'voor het oprapen' liggen. Dit zijn de ongerealiseerde mogelijkheden die in elk bedrijf benut zouden moeten worden.

Untapped realiseert deze mogelijkheden door het managen van opportunities te ondersteunen en te begeleiden.