Management of ...

Untapped neemt de verantwoordelijkheid voor het managen van uw opportunities. In veel gevallen kortlopende projecten die net dat duwtje nodig hebben om van de grond te komen.

Hierbij wordt onze gespecialiseerde kennis ingezet op de volgende terreinen:
  • businessplanontwikkeling,
  • financieringsvraagstukken,
  • waarderingsvraagstukken,
  • innovatiemanagement,
  • bedrijfskoop en -verkoop,
  • projectmanagement,
  • onderhandelingen.

Onze betrokkenheid kan bestaan uit het voeren van het projectmanagement, advisering of bemiddeling. In veel gevallen worden wij na afloop van een project gevraagd periodiek als klankbord te fungeren voor het management bij strategische vraagstukken.

Ook ontwikkelen wij voor eigen rekening nieuwe bedrijfsconcepten.